Arkiv

Birke- og Solkrogens Vejlaug

Arkiv

Her i arkivet kan man finde:


1.

Links til de nyhedsbreve, bestyrelsen har udsendt til ejerne siden september 2015, hvor vejlauget fik ny hjemmeside og begyndte at udsende nyhedsbreve elektronisk.


2.

Forskellige dokumenter fra vejlaugets historie, herunder tinglysninger vedrørende vejene og vejlauget.

Udsendte nyhedsbreve:

(Klik på det enkelte nyhedsbrev for at se det)


2019

Oktober
- Efterår, afhentning af haveaffald mm.

August
- Skybrud

April

- Indkaldelse til generalforsamling


2018


Oktober

- Afhentning af haveaffald mm


Juni

- Referat af generalforsamling


April

- Indkaldelse til generalforsamling


Marts

- Afhentning af haveaffald mm


2017

Oktober

- Afhentning af haveaffald mm


Maj

-Referat af generalforsamling


April

- Indkaldelse til generalforsamling


2016


Oktober

- Afhentning af haveaffald, mulighed for

   fibernet mm.     


Juni

- Referat af generalforsamling


April

-Indkaldelse til generalforsamling


April

- Mere om afhentning af haveaffald


Marts

- Afhentning af haveaffald


Januar

- Godt nytår og diverse informationer


2015 

September
- Ny hjemmeside, nye vandmålere mm.

Dokumenter:

(Klik på det enkelte dokument for at se det)


Vejlaugets grundlag:

Vejlaugets love

Tinglyst skøde på vejene

Tinglyst servitut på alle ejendomme



Generalforsamlingsreferater:
2019

2018

2017

2016     

2015

2014


Budgetter:

2019

2018

2017                     

2016

2015


Regnskaber:

2018
2017

2016                   

2015

2014

Kalender


2020


Helsingør Forsyning

henter storskrald og haveaffald.

Man skal selv bestille afhentning på www.fh.dk

Se mere nedenfor under nyheder



Vejlauget sørger for

afhentning af haveaffald:

Efter påske (omkring 20. april) og

efter efterårsferien (sidst i oktober)
Vores vognmand tager alt det haveaffald, der er lagt ud i rabatten eller forhaven

(på Villingebækvej)



Nyheder 2019 


15. oktober

Nyhedsbrev omafhentning af haveaffald udsendt. Se det HER


9. maj

Fra 1. maj 2019 skal ALLE husstande

bestille afhentning af storskrald og haveaffald for at få det afhentet

af kommunen.

Kommunen kører på fastlagte dage,

og man skal, senest 3 hverdage

inden den fastlagte afhentning,

bestille afhentning på  www.fh.dk 

- her kan man også se de fastlagte afhentningsdage for ens adresse.


Har man ikke bestilt en afhentning,

får man ikke hentet sit storskrald

og haveaffald af kommunen.



----------------------------------

Ældre nyheder og nyhedsbreve kan findes i arkivet

Copyright © All Rights Reserved                                                     www.birke-solkrogen.dk                                                        webmaster@birke-solkrogen.dk