Om

Birke- og Solkrogens Vejlaug

Om Birke- og Solkrogens Vejlaug



Referat fra den stiftende generalforsamling i Vejlauget
Sådan så et af husene ud i begyndelsen af 1950'erne. Send meget gerne andre gamle billeder til webmaster@birke-solkrogen.dk - så vi kan lægge dem på hjemmesiden

Siden Solkrogen og Birkekrogen blev udstykket til sommerhus-grunde i begyndelsen af 1950'erne har fælles anliggender forsåvidt angår vejene været varetaget af Birke- og Solkrogens Vejlaug, som alle ejere skal være medlemmer af.


Vejlauget dækker adresserne:

Birkekrogen 1-24

Solkrogen 3-29

Villingebækvej 115-131

3100 Hornbæk



Medlemmer af vejlauget, er nuværende og tilkommende ejere af de parceller, der er udstukket fra matr. nr. 11 og 13 af Horneby, Hornbæk sogn.


Vejlaugets formål er at varetage medlemmernes interesser med hensyn til:


1. Opfyldelse af de forpligtelser, der er pålagt

    grundejerne med hensyn til vedligeholdelse af

   de inden for laugets område værende veje.

2. Alle forhold overfor offentlige myndigheder, der

    vedrører vejlaugets veje, og fælles forhold efter

    bestyrelsens skøn.

3. Fælles bortkørsel af haveaffald mm.


Vejlaugets bestyrelse træffer alle bestemmelser indenfor disse områder, med fuldt bindende virkning for det enkelte medlem.


Se mere om Vejlauget på siderne:

LOVE

BESTYRELSEN

GENERALFORSAMLING

ØKONOMI

Læs Vejlaugets Privatlivspolitik her

Kalender


2020


Helsingør Forsyning

henter storskrald og haveaffald.

Man skal selv bestille afhentning på www.fh.dk

Se mere nedenfor under nyheder



Vejlauget sørger for

afhentning af haveaffald:

Efter påske (omkring 20. april) og

efter efterårsferien (sidst i oktober)
Vores vognmand tager alt det haveaffald, der er lagt ud i rabatten eller forhaven

(på Villingebækvej)



Nyheder 2019 


15. oktober

Nyhedsbrev omafhentning af haveaffald udsendt. Se det HER


9. maj

Fra 1. maj 2019 skal ALLE husstande

bestille afhentning af storskrald og haveaffald for at få det afhentet

af kommunen.

Kommunen kører på fastlagte dage,

og man skal, senest 3 hverdage

inden den fastlagte afhentning,

bestille afhentning på  www.fh.dk 

- her kan man også se de fastlagte afhentningsdage for ens adresse.


Har man ikke bestilt en afhentning,

får man ikke hentet sit storskrald

og haveaffald af kommunen.



----------------------------------

Ældre nyheder og nyhedsbreve kan findes i arkivet

Copyright © All Rights Reserved                                                     www.birke-solkrogen.dk                                                        webmaster@birke-solkrogen.dk