Hjem

Velkommen på www.Birke-Solkrogen.dk


Siden Solkrogen og Birkekrogen blev udstykket til sommerhusgrunde i begyndelsen af 1950'erne har fælles anliggender forsåvidt angår vejene været varetaget af Birke- og Solkrogens Vejlaug, som alle ejere skal være medlemmer af.

Vejlauget dækker adresserne:

Birkekrogen 1-24

Solkrogen 3-29

Villingebækvej 115-131

3100 Hornbæk

i Helsingør Kommune


Her på hjemmesiden forsøger vi at samle så meget relevant information for ejerne som muligt.


Nyheder står i kolonnen til højre og flyttes løbende til Arkivet, som også med tiden kommer til at indeholde gamle dokumenter som f.eks. referater fra generalforsamlinger og gamle regnskaber mm.


Vejlauget udsender fra tid til anden et nyhedsbrev til medlemmerne. Send en mail til formanden@birke-solkrogen.dk, hvis gerne du vil på listen.

Kalender
Helsingør Forsyning

henter løbende storskrald og haveaffald.

Man skal selv bestille afhentning påwww.fh.dkVejlauget
sørger for afhentning af haveaffald:


Efter påske
(normalt i den 2. uge efter påske)


og


Efter efterårsferien

(sidst i oktober)


Vores vognmand tager alt det haveaffald, der er lagt ud i rabatten eller forhaven

(på Villingebækvej)


Juni

Generalforsamling i vejlauget

(normalt 1. eller 2. weekend i juni)


August

Vejlaugets sommertræf

(normalt sidste søndag i august)

----------------------------------

Udsendte nyheder og nyhedsbreve kan findes i arkivet