Bestyrelsen

Bestyrelsen

- som valgt på generalforsamlingen 2023


Formand

Solkrogen 27

3100 Hornbæk


Kasserer

Birkekrogen 15

3100 Hornbæk


Sekretær

Birkekrogen 6

3100 Hornbæk


NIL


Revisor

Jørgen Jensen

Solkrogen 20

3100 HornbækRevisorsuppleant

Jørgen Guldager

Solkrogen 10

3100 Hornbæk


Man kan sende en mail til et bestyrelsesmedlem ved at klikke på den pågældendes navn.