Økonomi

Økonomi


Vejlaugets arbejde finansieres via det årlige kontingent, som bliver fastsat på generalforsamlingen i henhold til vejlaugets love.


Vejlaugets regnskab og budget udsendes forud for de årlige generalforsamlinger, hvor de  forelægges og

godkendes.
Regnskab 2014


Regnskab 2015


Regnskab 2016


Regnskab 2017


Regnskab 2018


Regnskab 2019


Budget 2020


Budget 2021