Om

Om Birke- og Solkrogens VejlaugSiden Solkrogen og Birkekrogen blev udstykket
til sommerhus-grunde i begyndelsen af 1950'erne
har fælles anliggender forsåvidt angår vejene været
varetaget af Birke- og Solkrogens Vejlaug,
som alle ejere skal være medlemmer af.


Vejlauget dækker adresserne:

Birkekrogen 1-24

Solkrogen 3-29

Villingebækvej 115-131

3100 HornbækMedlemmer af vejlauget, er nuværende og
tilkommende ejere af de parceller, der er udstukket
fra matr. nr. 11 og 13 af Horneby, Hornbæk sogn.


Vejlaugets formål er at varetage medlemmernes
interesser med hensyn til:


1. Opfyldelse af de forpligtelser, der er pålagt

    grundejerne med hensyn til vedligeholdelse af

   de inden for laugets område værende veje.

2. Alle forhold overfor offentlige myndigheder, der

    vedrører vejlaugets veje, og fælles forhold efter

    bestyrelsens skøn.

3. Fælles bortkørsel af haveaffald mm.


Vejlaugets bestyrelse træffer alle bestemmelser
indenfor disse områder, med fuldt bindende virkning
for det enkelte medlem.


Se mere om Vejlauget på siderne:

LOVE

BESTYRELSEN

GENERALFORSAMLING

ØKONOMI

Læs Vejlaugets Privatlivspolitik her

Referat fra den stiftende generalforsamling i Vejlauget
Sådan så et af husene ud i begyndelsen af 1950'erne. Send meget gerne andre gamle billeder til webmaster@birke-solkrogen.dk - så vi kan lægge dem på hjemmesiden