Affald

Affald


Helsingør Kommunes håndtering

Helsingør Forsyning


Der henvises til Helsingør Kommunes hjemmeside for mere information: LinkHaveaffald

Vejlauget

I følge vejlaugets love, bliver der udført afhentning af haveaffald to gange om året. 1. gang umiddelbart efter Påske, og 2. gang efter efterårsferien. Hvis Påsken falder meget tidligt, og vejret ikke har givet mulighed for at ordne haverne, vil afhentningstidspunktet blive flyttet til en senere dato. Der vil altid blive givet besked til vejlaugsmedlemmerne om afhentningsdatoer her på hjemmesiden eller via mail til det enkelte vejlaugsmedlem.
OBS!

Hverken kommunen eller vejlauget fjerner haveaffald i plastsække - uanset farve.

Det affald som kommune og vejlaug ikke har fjernet, bedes fjernet fra vejene umiddelbart efter afhentningerne. Bemærk, at grene og rødder max må være 10 cm tykke.