Vand

Vand

Vi får vand fra Kildekrog Vandværk, som leverer så fremragende vand, at vandværket er godkendt til levering af kildevand, en ret man dog ikke har benyttet endnu.


Vandet kommer ind i husene via en brønd, som ligger på den enkelte grund et eller andet sted ude ved vejen. Brønden er forsynet med et sort plastic dæksel. Nede i brønden kan man se vandmåleren, som har en skive som vist nedenfor. Forklaringen på, hvad de enkelte elementer betyder, kan ses på brugervejledningen nederst.


Bemærk især, at vandmåleren "sladrer" om vandspild med ordet LEAK og om ledningsbrud med ordet BURST. Hanerne, som kan afbryde vandtilførslen, sidder ved siden af vandmåleren.